Miljolare.no

Svein Hegge

Fugler ved foringsplassen
08.06.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (20)
Linerle (8)
Dompap (6)
Låvesvale (6)
Pilfink (6)
Trane (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Rødvingetrost (4)
Stær (3)
Gjøk (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Tårnfalk (2)
Flaggspett (1)
Kaie (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnsisik (20)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Linerle (10)
Pilfink (7)
Løvsanger (5)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Gråtrost (4)
Kjøttmeis (4)
Måltrost (4)
Svarttrost (4)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Ringtrost (2)
Rødvingetrost (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.04.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnfink (20)
Pilfink (20)
Bokfink (10)
Grønnsisik (10)
Måltrost (8)
Dompap (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Linerle (5)
Trane (5)
Gråsisik (4)
Gråtrost (4)
Kjøttmeis (4)
Stær (4)
Bjørkefink (3)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Ringtrost (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Husmus (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.03.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnsisik (20)
Pilfink (16)
Dompap (10)
Gråsisik (10)
Skjære (10)
Grønnfink (5)
Kjøttmeis (5)
Stillits (5)
Svarttrost (5)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (35)
Grønnsisik (20)
Grønnfink (15)
Dompap (11)
Skjære (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Stillits (4)
Kråke (3)
Pilfink (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Husmus (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.01.2020
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Dompap (10)
Kjøttmeis (8)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Stillits (2)
Svartmeis (2)
Gråsisik (1)
Husmus (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.11.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Sidensvans (21)
Pilfink (20)
Kjøttmeis (10)
Bokfink (8)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Bjørkefink (3)
Grønnfink (3)
Rådyr (3)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
06.05.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (20)
Bjørkefink (10)
Bokfink (10)
Måltrost (10)
Rødvingetrost (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Linerle (2)
Ringtrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
15.04.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (70)
Pilfink (25)
Grønnsisik (20)
Bjørkefink (15)
Bokfink (10)
Måltrost (10)
Trane (7)
Gråsisik (6)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Jernspurv (3)
Rødstrupe (3)
Svarttrost (3)
Linerle (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
01.04.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (20)
Pilfink (12)
Grønnsisik (10)
Grønnfink (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (5)
Bjørkefink (4)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Sangsvane (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (25)
Dompap (15)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (10)
Skjære (4)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Kjøttmeis (15)
Dompap (10)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Rådyr (2)
Svartmeis (2)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
14.01.2019
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråsisik (70)
Dompap (15)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (4)
Rådyr (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.11.2018
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Spettmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.04.2018
Svein Hegge
Volbu (Øystre Slidre, Innlandet)
Bjørkefink (70)
Grønnsisik (30)
Bokfink (15)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Trane (6)
Stær (5)
Granmeis (4)
Gråsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Linerle (4)
Svarttrost (4)
Jernspurv (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Pilfink (1)
Skjære (1)
1-15 av 107 siste»»