Miljolare.no

Underklasse: Coleoidea

Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
21.09.1995
Blomdalen ungdomsskole
Skjernøya (Lindesnes, Agder)
(2)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Fjæremark (Arenicola marina)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella sp.)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Tectura sp.
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
06.10.1995
Levangsheia skole
Levangsheia (Kragerø, Telemark)
(2)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Asteroidea indet.
Glassmanet (Aurelia aurita)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
24.09.1996
Berg skole
Oddane sand/Smørbukta (Larvik, Vestfold)
(10)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Asteroidea indet.
Glassmanet (Aurelia aurita)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.1995
Berg skole
Oddane sand/Smørbukta (Larvik, Vestfold)
(4)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Asteroidea indet.
Glassmanet (Aurelia aurita)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Knivskjell (Ensis sp.)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.10.1995
Vigra skule
Vigra (Giske, Møre og Romsdal)
(2)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Brachyura indet.
Lofamilien (Charadriidae)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Bløtdyr (Mollusca)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella sp.)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tectura sp.
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
19.09.1995
Husvik skole
Vallø,Husvik (Tønsberg, Vestfold)
(9)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Echinoidea indet.
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(4)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Brunrotte (Rattus norvegicus)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(3)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Balanus sp.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Tectura sp.
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold)
(1)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(8)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Knivskjell (Ensis sp.)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Samlegruppe Pattedyr (Mammalia Samlegruppe)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(7)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Asteroidea indet.
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
17.09.1998
Jordet skole
Rødskjær (Larvik, Vestfold)
(6)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Fjæremark (Arenicola marina)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pecten maximus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Tectura sp.
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
20.09.1995
Mellomhagen ungdomsskole
Østre Halsen (Larvik, Vestfold)
(3)
Ubestemte fiskearter (Actinopterygii indet.)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Balanus sp.
Brachyura indet.
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Tiarmete blekkspruter (Decapodiformes)
Knivskjell (Ensis sp.)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina sp.)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Brunalgar (Phaeophyta)
Brunrotte (Rattus norvegicus)
Rødalger (Rhodophyta)
Ålegras (Zostera marina)
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
06.10.1998
Frostvedt skole
Stavern (Larvik, Vestfold)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Blekksprut (Cephalopoda)
Lofamilien (Charadriidae)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Decapodiformes indet.
Tare (Laminaria)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
««første 46 - 59 av 59