Miljolare.no

Rekke: Leddormer (Annelida)

Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
21.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Strandsnegler (Littorina)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Planteregistreringer
03.09.2021
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
Meitemark (Lumbricidae)
Krypgjøkesyre (Oxalis corniculata)
 
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra)
 
Smådyr i ferskvatn
03.09.2021
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Livet i fjæra
18.05.2021
Markaplassen skole
Væresholmen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Mangebørstemark (Polychaeta)
 
Livet i fjæra
29.10.2020
Ytre Namdal videregående skole
Ryum (Nærøysund, Trøndelag)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Svartkluft (Furcellaria lumbricalis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Dyreobservasjoner
23.09.2020
Richard Wollum
Direktør Poulsonsgate 11 (Strand, Rogaland)
Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
 
Livet i fjæra
28.08.2020
Langmyra skole
Fannestrandvegen 98 (Molde, Møre og Romsdal)
Albusnegl (Patella vulgata)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Livet i fjæra
02.09.2020
Langmyra skole
Fannestrandveien 98 (Molde, Møre og Romsdal)
Mosdyr (Bryozoa)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Albusnegl (Patella vulgata)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Dyreobservasjoner
11.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Øyenstikkere (Odonata)
Planteregistreringer
12.06.2020
Kyrkjekrinsen skole
Liavannet (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Moser (Bryophytes)
Svartkråke (Corvus corone)
Nøkkerosebladbille (Galerucella nymphaeae)
Blodigle (Hirudo medicinalis)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
09.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Kongesnegler (Buccinidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
««første 16 - 30 av 3 613 siste»»