Miljolare.no

Art: Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose (Nuphar lutea)

Gul nøkkerose vokser i tjern og innsjøer, både i næringsrikt og næringsfattige vann. Planten vokser ofte sammen med hvit nøkkerose. Den er nokså vanlig på Østlandet inn til Hedmark og Oppland og i kyststrøk nord til Sogn og Fjordane. I Trøndelag fins den spredt fra Holtålen nord til Leka. I Finnmark fins den i Sør-Varanger. Det er de fem gule begerbladene som er mest synlige. Innover i blomsten som er 4-5 cm brei, sitter mange kronblad som danneren overgang til støvbærerne. Den blomstrer i juni – juli. Planten har vært brukt som medisinplante. Den kan forveksles med soleinøkkerose, men denne er en del mindre.

Andre navn: gul vannlilje, nøkkelgull, vasskonge

Engelsk navn: Yellow Water-lily

Forvekslingsarter: Soleinøkkerose (Nuphar pumila)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nøkkerosefamilien (Nymphaeaceae)
Slekt      Gulnøkkeroseslekta (Nuphar)
Art       Gul nøkkerose (Nuphar lutea)