Miljolare.no

Familie: Søterotfamilien (Gentianaceae)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Søterotfamilien (Gentianaceae)
Slekt      Bakkesøteslekta (Gentianella)
Art       Bittersøte (Gentianella amarella)
Underart        Engbittersøte (Gentianella amarella subsp. amarella)
Underart        Jærsøte (Gentianella amarella subsp. septentrionalis)
Varietet        Sommerbittersøte (Gentianella amarella var. lingulata)
Art       Bleiksøte (Gentianella aurea)
Art       Bakkesøte (Gentianella campestris)
Underart        Østersjøsøte (Gentianella campestris subsp. baltica)
Underart        Engbakkesøte (Gentianella campestris subsp. campestris)
Underart        Fjellbakkesøte (Gentianella campestris subsp. islandica)
Varietet        Sommerbakkesøte (Gentianella campestris var. suecica)
Art       Fjæresøte (Gentianella detonsa)
Art       Smalsøte (Gentianella uliginosa)
Slekt      Fjæresøteslekta (Gentianopsis)
Slekt      Gyldenslekta (Centaurium)
Art       Tusengylden (Centaurium littorale)
Art       Dverggylden (Centaurium pulchellum)
Slekt      Småsøteslekta (Comastoma)
Art       Småsøte (Comastoma tenellum)
Slekt      Søteslekta (Gentiana)
Art       Snøsøte (Gentiana nivalis)
Art       Klokkesøte (Gentiana pneumonanthe)
Art       Søterot (Gentiana purpurea)
Art       Frynsesøte (Gentiana septemfida)