Miljolare.no

Art: Islom (Gavia immer)

Islom (Gavia immer)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Denne majestetiske fuglen hekker ikke i Norge, men har norskekysten som et viktig overvintringsområde. Hekkeområdene strekker seg fra Island og vestover gjennom Nord-Amerika. Den finnes i vinterhalvåret langs hele kysten, men er sjelden øst for Lista og i Troms
og Finnmark. Islommen er betraktelig større enn våre hjemlige lommer, og kan ta nokså store fisker. Noen av de tetteste bestandene finnes langs de langgrunne strendene på Jæren og i Møre & Romsdal, men også Vega-området i Nordland er meget viktig. Beregninger tilsier at 1000-2000 individer overvintrer i Norge. Den foretrekker altså gruntvannsområder, men kan dukke opp nærmest hvor som helst langs kysten. Det er meget uvanlig at den opptrer i ferskvann, men det forekommer. Den er mest vanlig i den midtre delen av skjærgården, dvs. mellom øyer og skjær og i mindre grad ut mot åpne havet og inn i fjordene. Arten er vanligst forekommende i perioden oktober-mai, men noen individer, trolig overveiende ungfugler, kan sees hele året.

Andre navn: havimmer, immer

Engelsk navn: Great Northern Diver

Forvekslingsarter: Gulnebblom (Gavia adamsii), Storlom (Gavia arctica)

Lyd:

Lyd fra islom
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Lomfugler (Gaviiformes)
Familie     Lomfamilien (Gaviidae)
Slekt      Gavia
Art       Islom (Gavia immer)