Miljolare.no

Rekke: Nesledyr (Cnidaria)

Nesledyr (Cnidaria)
Opphavsrett: Brage Førland

Småmaneter (Hydrozoa), stormaneter (Scyphozoa) og koralldyr (Anthozoa) hører til denne gruppen. Manet er betegnelsen på det frittsvømmende stadiet som hydrozoene og scyphozoene har, men disse har også et polypp-stadium hvor de lever festet til et fast underlag. Mer enn 99% av artene i denne gruppen lever i saltvann. Hos dem er det som regel manet-stadiet som dominerer, mens det hos ferskvannsartene er polyppstadiet som dominerer. Dyrene er ofte gjennomsiktige og lette å overse.

Engelsk navn: Coelenterates

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Nesledyr (Cnidaria)
Klasse  Koralldyr (Anthozoa)
Orden   Sjøroser (Actinaria)
Slekt    Actinia
Slekt    Metridium
Slekt    Sjørose (Urticina)
Orden   Lærkorallar (Alcyonacea)
Slekt    Alcyonium
Orden   Sjøfjær (Pennatulacea)
Slekt    Pennatula
Orden   Steinkorallar (Scleractinia)
Slekt    Carophyllia
Orden   Zoanthidea
Familie    Epizoanthidae
Klasse  Polyppdyr (Hydrozoa)
Orden   Hydroider (Hydroidea)
Familie    Campanularidae
Familie    Hydridae
Familie    Sertulariidae
Orden   Leptothecata
Familie    Aequoreidae
Orden   Trachylinida
Slekt    Aglantha
Klasse  Stormaneter (Scyphozoa)
Orden   Skivemaneter (Semaeostomeae)
Familie    Brennmaneter (Cyaniidae)
Familie    Pelagiidae
Familie    Glassmaneter (Ulmaridae)