Miljolare.no

Underklasse: Igler (Hirudinea)

Smådyr i ferskvatn
10.11.2015
Christi Krybbe skole
Skomakerdiket (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Smådyr i ferskvatn
10.11.2015
Christi Krybbe skole
Skomakerdiket (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Flimmermakk (Turbellaria)
Smådyr i ferskvatn
10.11.2015
Christi Krybbe skole
Skomakerdiket (Bergen, Vestland)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Smådyr i ferskvatn
04.11.2015
Christi Krybbe skole
Skomakerdiket (Bergen, Vestland)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Smådyr i ferskvatn
27.10.2015
Kirkevoll barne- og ungdomsskole
Klokkarvatnet (Bergen, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Buksvømmere (Corixidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Igler (Hirudinea)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Edderkopper (Araneae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Igler (Hirudinea)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Igler (Hirudinea)
Mudderfluer (Sialidae)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Edderkopper (Araneae)
Buksvømmere (Corixidae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Smådyr i ferskvatn
18.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Smådyr i ferskvatn
08.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Edderkopper (Araneae)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Smådyr i ferskvatn
14.09.2015
Markaplassen skole
Nydammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Dyreriket (Animalia)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Planteriket (Plantae)
Knott (Simulidae)
Smådyr i ferskvatn
08.09.2015
Rognan ungdomsskole
Fiskvågvannet (Saltdal, Nordland)
Igler (Hirudinea)
Smådyr i ferskvatn
07.09.2015
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Solheimsvannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Mudderfluer (Sialidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Flimmermakk (Turbellaria)
Smådyr i ferskvatn
02.09.2015
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Solheimsvannet (Bergen, Vestland)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Buksvømmere (Corixidae)
Hundeigle (Erpobdella octoculata)
Snegler (Gastropoda)
««første 16 - 30 av 656 siste»»