Miljolare.no

Rekke: Leddormer (Annelida)

Livet i fjæra
27.05.2020
Ulveset skule
Langøy (Øygarden, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
01.10.2019
Samfundets skole Egersund
(Eigersund, Rogaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Grønnalger (Chlorophyta)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
 
Livet i fjæra
20.09.2019
Kvaløysletta skole
Kvaløysletta (Tromsø, Troms)
Tanglopper (Amphipoda)
Moser (Bryophytes)
Blekksprut (Cephalopoda)
Grønnalger (Chlorophyta)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Skilpaddesnegl (Tectura)
 
Livet i fjæra
23.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Livet i fjæra
22.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Fjæremark (Arenicola marina)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blekksprut (Cephalopoda)
Bydue (Columba livia domestica)
Ravn (Corvus corax)
Kornkråke (Corvus frugilegus)
Kaie (Corvus monedula)
Taksvale (Delichon urbicum)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Laksand (Mergus merganser)
Linerle (Motacilla alba)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
20.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Smådyr som lever på bakken
19.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Løpebiller (Carabidae)
Årevinger (Hymenoptera)
Insekter (Insecta)
Meitemark (Lumbricidae)
 
Smådyr i ferskvatn
14.06.2019
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Meitemark (Lumbricidae)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Meitemark (Lumbricidae)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Meitemark (Lumbricidae)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Meitemark (Lumbricidae)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Meitemark (Lumbricidae)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Meitemark (Lumbricidae)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Meitemark
13.06.2019
Jørpeland ungdomsskole
Skolegården (Strand, Rogaland)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Meitemark (Lumbricidae)
««første 31 - 45 av 3 612 siste»»