Miljolare.no

Art: Spisslønn (Acer platanoides)

Spisslønn (Acer platanoides)

Kjennetegn: Femdelt blad med noen få, spisse tenner. Bladene blir ofte røde om høsten. Bladskaft og unge greiner har melkesaft. Spisslønn blomstrer på bar kvist og blomsterkvastene står rett opp. Fruktene (“nesene”) har “helikoptervinger”, og vinkelen mellom de to vingene er over 90 grader.

Voksested: Trærne vokser raskt på god jord i tørre skoger og urer.

Utbredelse: Spisslønn er viltvoksende på Østlandet og nedover Sørlandet, men den danner ikke store skoger. Ellers er den plantet nord til Troms og har spredt seg i alle fall i Nord Trøndelag muligens opp til Nordland.

Andre navn: lønn

Engelsk navn: Norway Maple

Forvekslingsarter: Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt      Lønneslekta (Acer)
Art       Spisslønn (Acer platanoides)