Miljolare.no

Art: Fjellrev (Vulpes lagopus)

Fjellrev (Vulpes lagopus)
Opphavsrett: Terje Lislevand

Fjellreven er utbredt over tregrensa i arktiske strøk i Eurasia og Nord-Amerika. I Norge har den havnet på den nasjonale rødlisten under kategorien direkte truet av utryddelse, da bestanden har nådd et kritisk minimum. På nettstedet www.fjellrev.no skriver de (2004): “Man regner med at det bare finnes 50 ynglende voksne individer igjen, fordelt på små isolerte restbestander, i hele Fennoskandia. Fjellreven står trolig helt på randen av total utryddelse både i Norge, Sverige og Finland”. Tilbakegangen skyldes trolig flere forhold. Fragmentering av leveområdene med påfølgende isolering av populasjoner, konkurranse med rødrev, generell tilgang på mat og sykdomspredning fra rømt oppdrettsrev er alle faktorer med negativ innvirkning på bestanden. I Norge finner vi den mest levedyktige populasjonen i Nord-Trøndelag, der man i 2004 hadde ni av landets 14 ynglinger. Fjellreven er godt tilpasset et ekstremt klima. Den tykke pelsen har faktisk den beste isolasjonsevnen som har blitt målt hos pattedyr. Om sommeren er den brun på ryggen og beina, mens den er beige på strupen og buken. Vinterstid er den helhvit. Det er en liten rev som kan bli opptil åtte kilo tung. Den finner næring i det meste: menneskelig avfall, kadaver, smågnagere, fisk, bær m.m. Reproduksjonen varierer i takt med næringstilgangen. I gode smågnagerår kan de få store kull (normalt 6-8 unger, men opptil 23 har blitt observert), mens de kan unnlate helt å få unger i dårlige år.

Andre navn: polarrev

Engelsk navn: Arctic Fox

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Rovpattedyr (Carnivora)
Familie     Hundefamilien (Canidae)
Slekt      Rever (Vulpes)
Art       Fjellrev (Vulpes lagopus)