Miljolare.no

Art (sp.): Synura sp.

Synura sp.

Slekten Synura er svært vanlig i ferskvann og kan ha rikelig forekomst i oligotrofe og mesotrofe vann.
Cellene henger sammen i kolonier. Hver celle har et dekke av plater på overflaten, laget av kisel. Disse platene har et fint mønster.

Alle cellene har flageller og hele kolonien svømmer livlig i vannet.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Ochrophyta
Klasse  Gullalger (Chrysophyceae)
Familie   Synuraceae
Slekt    Synura
Art (sp.)     Synura sp.