Miljolare.no

Klasse: Fåbørstemark (Oligochaeta)

Fåbørstemark (Oligochaeta)
Opphavsrett: Per-Otto Johansen

Fåbørstemarkene (Oligochaeta) har børster eller tynne hår på alle kroppsledd. Børstene er ikke alltid like lette å se, f. eks. hos meitemark. Det finnes mange arter både i ferskvann og på land. De landlevende holder seg gjerne på litt fuktige steder, og kan derfor påtreffes i vannkanten uten egentlig å høre hjemme der.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddormer (Annelida)
Klasse  Fåbørstemark (Oligochaeta)
Orden   Haplotaxida
Familie    Meitemark (Lumbricidae)
Slekt     Allolobophora
Slekt     Aporrectodea
Slekt     Dendrobaena
Slekt     Dendrodrilus
Slekt     Eisenia
Slekt     Eiseniella
Slekt     Lumbricus
Slekt     Octolasion
Orden   Lumbriculida
Familie    Lumbriculidae
Slekt     Lumbriculus
Slekt     Stylodrilus
Orden   Tubificida
Familie    Kvitormer (Enchytraeidae)
Familie    Naididae
Slekt     Chatogaster
Slekt     Nais
Slekt     Slavina
Slekt     Stylaria
Familie    Tubificidae
Slekt     Limnodrilus
Slekt     Psammoryctides
Slekt     Spirosperma
Slekt     Tubifex
Gruppe    Tubificidae/naididae