Miljolare.no

Underklasse: Igler (Hirudinea)

Igler (Hirudinea)
Opphavsrett: Per-Otto Johansen

Kjennetegn: Iglene er leddede og har en rund sugeskål bakerst på kroppen, mange har også en sugeskål rundt munnen. De kan ligne tykke marker, men har en mer avflatet kropp enn markene. De kan også likne flimmermakk, men det er bare iglene som har sugekopper. Lett å kjenne igjen dersom du lar den “vandre” bortover ved hjelp av sugekoppene.

De fleste artene er rovdyr på andre bunndyr som insekter (for eksempel eks. fjærmygglarver) og snegler. Noen er parasitter på fisk og fugl, og en art er istand til å suge blod av pattedyr.

Mange igler er ømfindlig for surt vann og kan derfor brukes som indikatorar på at vannet ikke er forsuret. Iglene tåler imidlertid overgjødsling nokså bra og det er gjerne svært mange av de i litt overgjødsla eller næringsrike innsjøar, elvar og bekker.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddormer (Annelida)
Underklasse  Igler (Hirudinea)
Familie   Fiskeigler (Piscicolidae)
Slekt    Piscicola
Art     Fiskeigle (Piscicola geometra)
Familie   Flatigler (Glossiphoniidae)
Slekt    Glossiphonia
Art     Stor bruskigle (Glossiphonia complanata)
Slekt    Helobdella
Art     Toøyd flatigle (Helobdella stagnalis)
Slekt    Theromyzon
Art     Mørk andeigle (Theromyzon maculosum)
Art     Lys Andeigle (Theromyzon tessulatum)
Familie   Kjeveigler (Hirudidae)
Slekt    Haemopis
Art     Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Slekt    Hirudo
Art     Blodigle (Hirudo medicinalis)
Familie   Svelgigler (Erpobdellidae)
Slekt    Erpobdella
Art     Hundeigle (Erpobdella octoculata)