Miljolare.no

Underart: Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)

Fugler ved foringsplassen
04.02.2023
Anne-line Thingnes Førsund
Fjordavegen 2327 (Sunnfjord, Vestland)
Gråmåke (17)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Nordlig storskarv (5)
Skjære (4)
Fiskemåke (3)
Havørn (3)
Kråke (3)
Løvmeis (3)
Svartbak (3)
Spettmeis (2)
Fossekall (1)
Oter (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
02.02.2023
Cecilie Helen Hansen
Austre Steinsvikåsen 21 (Bergen, Vestland)
Gråspurv (40)
Grønnfink (35)
Bjørkefink (33)
Grønnsisik (30)
Svarttrost (20)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Gråmåke (3)
Dompap (2)
Katt (2)
Bokfink (1)
Brunrotte (1)
Gjerdesmett (1)
Kråke (1)
Nordlig storskarv (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2023
magne bjørnerem
Øyerhamn (Kvinnherad, Vestland)
Fiskemåke (10)
Gråmåke (10)
Laksand (10)
Granmeis (8)
Nordlig storskarv (6)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Kongeørn (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Anne-line Thingnes Førsund
Fjordavegen 2327 (Sunnfjord, Vestland)
Bjørkefink (12)
Kjøttmeis (10)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Bokfink (6)
Kråke (6)
Fiskemåke (5)
Svarttrost (5)
Lomvi (4)
Ærfugl (3)
Løvmeis (2)
Nordlig storskarv (2)
Spettmeis (2)
Svartbak (2)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Cecilie Helen Hansen
Austre Steinsvikåsen 21 (Bergen, Vestland)
Bjørkefink (50)
Grønnfink (50)
Gråspurv (40)
Svarttrost (10)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Katt (3)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Grønnsisik (1)
Hønsehauk (1)
Kjernebiter (1)
Kråke (1)
Nordlig storskarv (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
 
Når kommer våren?
30.08.2021
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
18.08.2021 Ankomst gråhegre
24.08.2021 Ankomst hønsehauk
21.08.2021 Første observasjon mink
18.08.2021 Ankomst nordlig storskarv
29.08.2021 Ankomst spurvehauk
 
Fugleliv langs kyst og vatn
24.03.2019
Richard
Elnastangen (Asker, Viken)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Fugler (Aves)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Nordlig storskarv (Phalacrocorax carbo carbo)
Ærfugl (Somateria mollissima)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jannicke tanita johnson
Skredestranda 127 (Sande, Møre og Romsdal)
Fiskemåke (40)
Kråke (19)
Svarttrost (15)
Grønnfink (10)
Blåmeis (9)
Gråmåke (9)
Kjøttmeis (9)
Svartmeis (8)
Grønnsisik (7)
Granmeis (6)
Katt (6)
Bokfink (4)
Dompap (4)
Havørn (4)
Hjort (4)
Ravn (4)
Rødstrupe (4)
Siland (4)
Skjære (4)
Svartbak (4)
Kattugle (3)
Oter (3)
Rødvingetrost (3)
Gjerdesmett (2)
Gråhegre (2)
Nøtteskrike (2)
Sidensvans (2)
Kongeørn (1)
Nordlig storskarv (1)
Pilfink (1)
Ringdue (1)
Stær (1)
Trekryper (1)
Vandrefalk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2019
Frode Reppe
Vikasundveien 65 (Frøya, Trøndelag)
Gråspurv (30)
Gråhegre (25)
Gråmåke (10)
Svarttrost (10)
Kjøttmeis (7)
Siland (6)
Blåmeis (5)
Kråke (4)
Svartbak (4)
Svartmeis (4)
Havørn (3)
Oter (3)
Rødstrupe (3)
Nordlig storskarv (2)
Skjære (2)
Stokkand (2)
Dvergfalk (1)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Sveinung Klyve
Grauovegen 44 (Voss, Vestland)
Nordlig storskarv ()
Gråsisik (30)
Blåmeis (20)
Grønnsisik (10)
Kjøttmeis (10)
Dompap (5)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøttekråke (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråmåke (60)
Ærfugl (26)
Gråspurv (25)
Pilfink (15)
Kråke (12)
Kjøttmeis (11)
Skjære (10)
Bjørkefink (9)
Gråhegre (9)
Blåmeis (8)
Gråtrost (8)
Stær (8)
Dompap (6)
Grønnfink (4)
Havørn (4)
Nordlig storskarv (4)
Svarttrost (4)
Lomvi (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Kjell Følsvik
Orsetfeltet (Gjemnes, Møre og Romsdal)
Gråspurv (25)
Ærfugl (25)
Kjøttmeis (11)
Kråke (10)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Grønnfink (3)
Nordlig storskarv (3)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Atle Rivenes
Hellesøy (Øygarden, Vestland)
Gråmåke (21)
Kråke (12)
Skjære (10)
Gråhegre (8)
Grågås (7)
Toppand (7)
Svarttrost (6)
Havelle (5)
Blåmeis (4)
Havørn (4)
Nordlig storskarv (4)
Mink (3)
Stokkand (3)
Kjøttmeis (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Grønnfink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Kråke (50)
Bjørkefink (32)
Gråhegre (22)
Gråspurv (22)
Stokkand (22)
Stjertmeis (19)
Dompap (18)
Svarttrost (15)
Grønnsisik (11)
Siland (11)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Katt (7)
Bokfink (6)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Fuglekonge (3)
Havørn (3)
Knoppsvane (3)
Kvinand (3)
Ravn (3)
Rådyr (3)
Trekryper (3)
Flaggspett (2)
Fossekall (2)
Gjerdesmett (2)
Nordlig storskarv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Steinvender (2)
Svartmeis (2)
Dvergspett (1)
Granmeis (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Varsler (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2015
kjell egil jordahl
baebukta, vebenstad (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråhegre (22)
Stjertmeis (19)
Siland (18)
Stokkand (17)
Kråke (5)
Kvinand (5)
Fossekall (3)
Knoppsvane (3)
Nordlig storskarv (3)
Fjæreplytt (2)
Havørn (2)
Ravn (2)
Steinvender (2)