Miljolare.no

Art: Laksand (Mergus merganser)

Fugleobservasjoner
04.09.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
04.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
30.04.2020
Randi Holien
Holien gard, øye (Vang, Innlandet)
26.04.2020 Ankomst ringtrost
21.04.2020 Ankomst linerle
30.04.2020 Ankomst laksand
19.04.2020 Voksenstadiet humler
 
Fugleobservasjoner
28.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dverglo (Charadrius dubius)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
25.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Toppand (Aythya fuligula)
Kanadagås (Branta canadensis)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
21.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
17.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Krikkand (Anas crecca)
Kanadagås (Branta canadensis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleobservasjoner
09.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Dvergspett (Dendrocopos minor)
Laksand (Mergus merganser)
Når kommer våren?
24.03.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
24.03.2020 Ankomst laksand
Fugler ved foringsplassen
15.03.2020
Trond Asbjørn Aamodt
Øyeren natureservat (Lillestrøm, Viken)
Blåmeis (4)
Laksand (4)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Kai Smeby
Tangnesvegen 542b (Ringsaker, Innlandet)
Blåmeis (8)
Dompap (6)
Knoppsvane (5)
Stillits (5)
Skjære (3)
Laksand (2)
Spettmeis (1)
Toppdykker (1)
 
Når kommer våren?
02.02.2020
Arne Kjell Askeland
Førre (Tysvær, Rogaland)
07.01.2020 Ankomst toppand
07.01.2020 Ankomst stokkand
07.01.2020 Ankomst laksand
07.01.2020 Ankomst kvinand
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2020
Kirsti Bruland
utvik (Stryn, Vestland)
Kråke (55)
Gråspurv (42)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Laksand (4)
Skjære (4)
Toppmeis (3)
Gråhegre (2)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Trond Granstrøm
Ulla, Jøsenfjorden (Hjelmeland, Rogaland)
Laksand (2)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2020
Kirsti Bruland
utvik (Stryn, Vestland)
Kråke (58)
Gråspurv (40)
Kjøttmeis (10)
Grønnfink (6)
Stokkand (6)
Laksand (5)
Blåmeis (3)
Toppmeis (3)
Skjære (2)
Gråhegre (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
 
1-15 av 263 siste»»