Miljolare.no

Art: Ravn (Corvus corax)

Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Steinar Krogstad
Vormsund (Nes, Akershus)
Kråke (300)
Kaie (200)
Ravn (30)
Stokkand (20)
Gråmåke (15)
Kvinand (12)
Gråsisik (10)
Gulspurv (8)
Fossekall (4)
Kjøttmeis (4)
Knoppsvane (4)
Dompap (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2024
Isabella Gulbrandsen
Kjenn (Lørenskog, Akershus)
Pilfink (40)
Kaie (30)
Fiskemåke (8)
Kråke (8)
Skjære (8)
Grønnfink (6)
Blåmeis (2)
Ekorn (2)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Anne R Korsvold Saglien
Bakkemoen Gudbrandsdalsvegen 2017 (Nord-Fron, Innlandet)
Dompap (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Blåmeis (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Klatremus (1)
Rødrev (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2024
Karsten Johannsen
Jondalsveien 435 (Kongsberg, Buskerud)
Svartmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Husmus (4)
Spettmeis (4)
Bokfink (3)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Grønnsisik (3)
Skjære (3)
Toppmeis (3)
Ekorn (2)
Grønnfink (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Gråspett (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Ringdue (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Margunn Mæle Øvsthus
Øvsthus, Varaldsøy (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (7)
Dompap (6)
Ravn (5)
Kråke (3)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Kongeørn (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
Are Wilhelm Røgler
Hvalstadåsen 37 (Asker, Akershus)
Gråsisik (20)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Svarttrost (8)
Pilfink (6)
Dompap (5)
Skjære (5)
Bjørkefink (4)
Stillits (2)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Kjernebiter (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Ola Kjølen
Kjølen (Levanger, Trøndelag)
Gråspurv (10)
Svartmeis (6)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Synnøve Myklebø
Vestre Gausdal (Gausdal, Innlandet)
Gråsisik (7)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Pilfink (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Cathrine Kvalvik
Skotnes (Askøy, Vestland)
Kjøttmeis (7)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Siland (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Blåmeis (1)
Ekorn (1)
Havørn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Toppmeis (1)
Granmeis (0)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Monica Stranden
Liadalsvegen 950 (Ørsta, Møre og Romsdal)
Grønnsisik (28)
Dompap (17)
Svarttrost (9)
Gråspurv (7)
Blåmeis (5)
Ekorn (5)
Grønnfink (5)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (4)
Fuglekonge (3)
Rødstrupe (3)
Spettmeis (3)
Kongeørn (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Jernspurv (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Småskogmus (1)
Vånd (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
wenche irene aasland
landfallbrenna (Drammen, Buskerud)
Dompap (24)
Kjøttmeis (6)
Svartmeis (6)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Ravn (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Mår (1)
Svartspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
wenche irene aasland
landfallbrenna (Drammen, Buskerud)
Dompap (24)
Kjøttmeis (6)
Svartmeis (6)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråtrost (2)
Grønnfink (2)
Grønnsisik (2)
Ravn (2)
Toppmeis (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Mår (1)
Svartspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2024
peter hoebeke
kleivaveien 19 (Frogn, Akershus)
Dompap (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Bjørkefink (3)
Gulspurv (3)
Ringdue (3)
Ekorn (2)
Kjernebiter (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Kattugle (1)
Markmus (1)
Ravn (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Edin Petterson
Ørnskardet (Lødingen, Nordland)
Gråsisik (35)
Granmeis (16)
Markmus (12)
Dompap (8)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Elg (4)
Kråke (4)
Lirype (4)
Orrfugl (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Ravn (2)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråsisik (35)
Stokkand (22)
Dompap (14)
Gråmåke (14)
Kjøttmeis (12)
Havørn (7)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Markmus (5)
Sangsvane (5)
Blåmeis (4)
Stær (3)
Gråhegre (2)
Gråspurv (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Lirype (2)
Orrfugl (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Dvergfalk (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Mink (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
««første 31 - 45 av 3 057 siste»»