Miljolare.no

Art: Ravn (Corvus corax)

Fugler ved foringsplassen
06.06.2024
Halvard Holst-Olsen
Risvågdalen 6 (Hasvik, Finnmark)
Grågås (12)
Gråtrost (6)
Grønnfink (6)
Enkeltbekkasin (4)
Gråmåke (4)
Svartbak (4)
Lirype (3)
Bjørkefink (2)
Fjellrype (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Rødstilk (2)
Rødvingetrost (2)
Storspove (2)
Tjeld (2)
Blåstrupe (1)
Krikkand (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.06.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Ringdue (4)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Munk (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Sildemåke (1)
Fugler ved foringsplassen
01.05.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Munk (2)
Ravn (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Flaggspett (1)
Gransanger (1)
Kråke (1)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugleobservasjoner
20.04.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Grågås (Anser anser)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Fiskemåke (Larus canus)
Gravand (Tadorna tadorna)
Fugler ved foringsplassen
12.04.2024
Richard
Sjostrandvn 30b (Asker, Akershus)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gransanger (1)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.02.2024
Marthe Larsen Haarr
Storvikveien 433, 9157 Storslett (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Fugler ved foringsplassen
27.02.2024
Olav P Skjervheim
Teiglandsvegen 136 (Tysnes, Vestland)
Kråke (20)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Gråspurv (8)
Skjære (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Svarttrost (4)
Løvmeis (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Havørn (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2024
Åge Ingar Kvernmo
Granli (Verdal, Trøndelag)
Gråsisik (25)
Gulspurv (24)
Grønnfink (21)
Kaie (20)
Dompap (11)
Kjøttmeis (8)
Rådyr (7)
Blåmeis (6)
Granmeis (6)
Kråke (4)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Svartmeis (4)
Ravn (3)
Havørn (2)
Hjort (2)
Polarsisik (2)
Stillits (2)
Ekorn (1)
Elg (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Jorunn Schiander
Austad (Flekkefjord, Agder)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (7)
Grønnfink (5)
Kjernebiter (5)
Flaggspett (2)
Gråspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2024
B- Austrheim Gunnar
Langøy (Øksnes, Nordland)
Gråspurv (8)
Kråke (8)
Lirype (8)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Bokfink (5)
Gråmåke (5)
Skjære (5)
Fiskemåke (4)
Oter (4)
Mink (3)
Ravn (3)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Havørn (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Magnhild Sørbotten
Solskinnskroken 22 (Oslo)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Gråspurv (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
10.02.2024
Liv Marit Hope
Hagen ved Litlåsvegen 72 (Alver, Vestland)
Gråsisik (30)
Grønnfink (20)
Grønnsisik (20)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (15)
Bjørkefink (10)
Svarttrost (10)
Bokfink (6)
Granmeis (6)
Dompap (4)
Rødstrupe (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Gråhegre (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Katt (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Trine-Marit Veibekk
Åslettlie (Etnedal, Innlandet)
Gråsisik (43)
Granmeis (6)
Dompap (5)
Spettmeis (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Kjøttmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2024
Aage Andersen
Skogridderveien 9G (Sandefjord, Vestfold)
Pilfink (15)
Blåmeis (12)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Stillits (8)
Kråke (6)
Skjære (6)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Mieke Punie
Sørlien (Nordre Land, Innlandet)
Dompap (18)
Gråsisik (7)
Granmeis (5)
Ekorn (4)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
1 - 15 av 3 057 siste»»