Miljolare.no

Art: Havert (Halichoerus grypus)

Når kommer våren?
16.05.2016
Britt Jenssen
Røsnes, Kaldfjord, Kvaløya (Tromsø, Troms)
03.05.2016 Ankomst tjeld
03.05.2016 Ankomst trepiplerke
04.05.2016 Ankomst ærfugl
08.05.2016 Bladsprett (musøre) bjørk
07.05.2016 Ankomst grågås
06.05.2016 Første observasjon havert
07.05.2016 Voksenstadiet humler
03.05.2016 Voksenstadiet husflue
03.05.2016 Blomstring krokusslekta
03.05.2016 Ankomst ringtrost
08.05.2016 Bladsprett (musøre) selje