Miljolare.no

Slekt: Actitis

Når kommer våren?
12.06.2022
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
17.05.2022 Voksenstadiet aurorasommerfugl
17.05.2022 Blomstring gjøkesyre
17.05.2022 Blomstring skogstjerne
17.05.2022 Ankomst strandsnipe
17.05.2022 Ankomst vendehals
 
Når kommer våren?
20.05.2022
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.05.2022 Blomstring grasstjerneblom
20.05.2022 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
23.04.2022
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
23.04.2022 Ankomst strandsnipe
 
Fugleobservasjoner
02.01.2022
Frede Thorsheim
Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Fugler (Aves)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Kjøttmeis (Parus major)
Svartmeis (Periparus ater)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
 
Fugleobservasjoner
30.06.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Når kommer våren?
23.05.2021
Liv Britt Talstad
Farstadvegen 302 (Hustadvika, Møre og Romsdal)
23.05.2021 Ankomst gråsisik
09.05.2021 Ankomst gråtrost
16.05.2021 Reirbygging gråtrost
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
22.05.2021
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
22.05.2021 Blomstring bekkeblom
22.05.2021 Blomstring engforglemmegei
22.05.2021 Ankomst strandsnipe
22.05.2021 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
22.05.2021 Ankomst trepiplerke
22.05.2021 Sang for første gang trepiplerke
22.05.2021 Ankomst vipe
Når kommer våren?
18.05.2021
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
15.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
17.05.2021
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
16.05.2021 Ankomst brunnakke
15.05.2021 Ankomst krikkand
16.05.2021 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
01.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
01.05.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
01.05.2021 Blomstring maigull
01.05.2021 Ankomst strandsnipe
01.05.2021 Sang for første gang strandsnipe
 
Fugleobservasjoner
25.06.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Fugleobservasjoner
14.06.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Når kommer våren?
22.05.2020
Edin Reinholtsen
Oshaug (Sortland - Suortá, Nordland)
22.05.2020 Ankomst gjøk
22.05.2020 Sang for første gang gjøk
22.05.2020 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
17.05.2020
Arne Kjell Askeland
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
16.05.2020 Ankomst strandsnipe
 
Når kommer våren?
07.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
06.05.2020 Ankomst horndykker
06.05.2020 Ankomst makrellterne
06.05.2020 Ankomst strandsnipe
1 - 15 av 230 siste»»