Miljolare.no

Familie: Fiskeørnfamilien (Pandionidae)

Fugleobservasjoner
17.07.2023
Tine Uberg Nærland
Åros (Kristiansand, Agder)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Når kommer våren?
01.05.2023
Karen Vegerstøl
Vegerstølveien 4 (Vegårshei, Agder)
05.04.2023 Ankomst fiskeørn
Når kommer våren?
08.04.2023
Anita
Nesland (Froland, Agder)
08.04.2023 Ankomst fiskeørn
Når kommer våren?
14.04.2022
Anita
Nesland (Froland, Agder)
14.04.2022 Ankomst fiskeørn
14.04.2022 Blomstring hvitveis
14.04.2022 Ankomst linerle
Fugleobservasjoner
28.07.2021
Kirsti Dahl Jensen
Grønvik (Hjelmeland, Rogaland)
Fiskeørnfamilien (Pandionidae)
Fugler ved foringsplassen
03.07.2021
Bjørn Erik Sørvig
Korsveien, Levang (Leirfjord, Nordland)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
12.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
15.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.09.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
11.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
10.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
08.08.2020
Edgar Jellum
Nord-Østerdalsveien 2442 (Rendalen, Innlandet)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
24.07.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord fjære (Kvænangen, Troms)
Bergand (20)
Fiskemåke (20)
Sandlo (20)
Stokkand (14)
Rødnebbterne (10)
Grågås (8)
Gråmåke (8)
Laksand (8)
Makrellterne (8)
Rødstilk (8)
Gråhegre (6)
Svartbak (6)
Brunnakke (5)
Gråtrost (5)
Kråke (5)
Storspove (5)
Hettemåke (4)
Krykkje (4)
Ravn (4)
Rødvingetrost (4)
Fjæreplytt (2)
Fossekall (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Fiskeørn (1)
Fugler ved foringsplassen
03.05.2019
Bjørn Stakland
Sandviktjørna (Tysvær, Rogaland)
Fiskeørn (1)
Når kommer våren?
22.04.2019
Anita
Nesland (Froland, Agder)
29.03.2019 Ankomst bokfink
20.04.2019 Ankomst fiskeørn
06.04.2019 Ankomst musvåk
17.04.2019 Ankomst storlom
22.04.2019 Ankomst trane
1 - 15 av 41 siste»»