Miljolare.no

Slekt: Circus

Fugler ved foringsplassen
12.10.2021
Sonja Jorfald
Helling Søre. Gnr,20 Bnr,1 i Opheim (Ål, Viken)
Myrhauk (1)
Tårnfalk (1)
Fugleobservasjoner
25.04.2021
Henriette Brenden
Vestre Skogbygdveg (Løten, Innlandet)
Enghauk (Circus pygargus)
Når kommer våren?
07.05.2019
siw-marit johnsen nyplass
Orvos (Røros, Trøndelag)
07.05.2019 Ankomst myrhauk
Når kommer våren?
08.05.2018
siw-marit johnsen nyplass
varvollan (Røros, Trøndelag)
04.05.2018 Ankomst myrhauk
Fugler ved foringsplassen
31.01.2018
Olav Hove
Lilledrange (Flekkefjord, Agder)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Nøtteskrike (5)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Fossekall (1)
Fuglekonge (1)
Grønnspett (1)
Gulspurv (1)
Myrhauk (1)
Spettmeis (1)
Når kommer våren?
23.04.2014
Jonas Lunde
Innbui (Øystre Slidre, Innlandet)
17.04.2014 Ankomst linerle
20.04.2014 Ankomst myrhauk
16.04.2014 Ankomst rødstrupe
Når kommer våren?
03.06.2013
Harry Vennestrøm
Våsjøen (Øyer, Innlandet)
01.06.2013 Ankomst myrhauk
Fugler ved foringsplassen
23.05.2013
Leif Christian Torsøe
Jørgenstad (Lindesnes, Agder)
Grønnsisik (8)
Bokfink (5)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Kjøttmeis (3)
Ringdue (3)
Blåmeis (2)
Gjøk (2)
Kråke (2)
Løvsanger (2)
Munk (2)
Musvåk (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Gransanger (1)
Grønnspett (1)
Gulspurv (1)
Jernspurv (1)
Jordugle (1)
Myrhauk (1)
Måltrost (1)
Orrfugl (1)
Skjære (1)
Når kommer våren?
03.05.2012
Ole Ranheim
Tranalia - Snertingdal (Gjøvik, Innlandet)
18.04.2012 Ankomst bokfink
20.04.2012 Ankomst linerle
30.04.2012 Blomstring hestehov
15.04.2012 Gåsunger selje
24.04.2012 Voksenstadiet neslesommerfugl
10.04.2012 Ankomst stær
02.04.2012 Ankomst trane
02.04.2012 Ankomst sædgås
15.04.2012 Ankomst bjørkefink
14.01.2012 Ankomst blåmeis
20.01.2012 Ankomst dompap
20.04.2012 Ankomst dobbeltbekkasin
14.03.2012 Ankomst myrhauk
20.04.2012 Ankomst storspove
29.04.2012 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
03.05.2010
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
01.05.2010 Ankomst myrhauk
Når kommer våren?
21.04.2008
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
19.04.2008 Ankomst tornirisk
19.04.2008 Ankomst sivhauk
Når kommer våren?
08.05.2007
NOF Hordaland
Meling (Bømlo, Vestland)
07.05.2007 Ankomst sivhauk
Når kommer våren?
12.05.2006
NOF Hordaland
Flesland (Bergen, Vestland)
07.05.2006 Ankomst myrhauk
10.05.2006 Ankomst tornsanger
09.05.2006 Ankomst terner
Når kommer våren?
09.05.2006
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
05.05.2006 Ankomst smålom
06.05.2006 Ankomst rødnebbterne
03.05.2006 Ankomst småspove
04.05.2006 Ankomst tyvjo
08.05.2006 Ankomst storlom
09.05.2006 Ankomst sivhauk
07.05.2006 Ankomst tårnseiler
07.05.2006 Ankomst trepiplerke
Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Herdlevær (Øygarden, Vestland)
01.05.2004 Ankomst rødstjert
14.03.2004 Ankomst svartstrupe
07.05.2004 Ankomst sivhauk