Miljolare.no

Slekt: Cottus

Fisk i ferskvatn
27.05.1994
Askim videregående skole
Ledengstjern (Marker, Østfold)
Hvitfinnet steinulke (Cottus gobio)
Bekkeniøye (Lampetra planeri)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)