Miljolare.no

Art: Gluttsnipe (Tringa nebularia)

Fugleobservasjoner
15.07.2021
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Trane (Grus grus)
Linerle (Motacilla alba)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Fugleobservasjoner
25.06.2020
Åsmund Berg
Lora og omegn (Lesja, Innlandet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Fugleobservasjoner
25.05.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Fugleobservasjoner
30.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Når kommer våren?
30.04.2020
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
30.04.2020 Ankomst gluttsnipe
Når kommer våren?
30.04.2020
Herdis Grønvik
Tømmervikvalen (Sørreisa, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
30.04.2020 Ankomst gluttsnipe
 
Når kommer våren?
18.06.2015
Rolf Lennart Sætermo
Sætermo (Rana, Nordland)
15.06.2015 Ankomst gluttsnipe
18.06.2015 Ankomst taksvale
16.06.2015 Sang for første gang gjøkfugler
 
Fugleobservasjoner
05.08.2014
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Vestland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Kattugle (Strix aluco)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
14.04.2011 Ankomst måltrost
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
Når kommer våren?
20.05.2012
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
20.05.2012 Ankomst gluttsnipe
 
Når kommer våren?
14.05.2012
Olaf Hunsdal
Altaosen (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2012 Ankomst kvinand
13.05.2012 Ankomst hettemåke
13.05.2012 Ankomst gluttsnipe
13.05.2012 Ankomst rødstilk
 
Når kommer våren?
14.05.2012
Olaf Hunsdal
Altaosen (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2012 Ankomst hettemåke
13.05.2012 Ankomst rødstilk
13.05.2012 Ankomst kvinand
13.05.2012 Ankomst gluttsnipe
 
Når kommer våren?
10.05.2011
Jørgen Grefstad
Nordgjerdet 9 (Orkland, Trøndelag)
10.05.2011 Ankomst løvsanger
10.05.2011 Ankomst strandsnipe
10.05.2011 Ankomst gluttsnipe
10.05.2011 Ankomst spurvehauk
 
Når kommer våren?
06.05.2008
NOF Hordaland
Grindheim (Alver, Vestland)
02.05.2008 Ankomst gjøk
02.05.2008 Ankomst buskskvett
02.05.2008 Ankomst tornsanger
02.05.2008 Ankomst gluttsnipe
 
1 - 15 av 42 siste»»