Miljolare.no

Slekt: Pandion

Når kommer våren?
26.02.2018
astrid djuvik
breimyråsen (Kvam, Vestland)
25.02.2018 Ankomst fiskeørn
 
Fugler ved foringsplassen
08.04.2017
Robert Hauge
Sørgrenda (Gjerdrum, Akershus)
Kråke (8)
Skjære (3)
Ravn (2)
Fiskeørn (1)
 
Når kommer våren?
14.05.2016
Elsa Tenold
Høghaug, Vestre Bjonevann (Ringerike, Buskerud)
12.05.2016 Ankomst fiskeørn
 
Fugler ved foringsplassen
24.04.2014
Ingunn Strand
Nystua (Rælingen, Akershus)
Kjøttmeis (8)
Bokfink (7)
Spettmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Gulspurv (5)
Grønnfink (4)
Ekorn (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Flaggspett (2)
Katt (2)
Linerle (2)
Nøtteskrike (2)
Ringdue (2)
Fiskeørn (1)
Gråspurv (1)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
14.04.2011 Ankomst måltrost
30.04.2011 Ankomst låvesvale
30.03.2011 Ankomst bokfink
12.04.2011 Ankomst vipe
01.05.2011 Ankomst tjeld
02.05.2011 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.04.2011 Ankomst stær
14.04.2011 Ankomst storspove
13.04.2011 Ankomst rugde
17.04.2011 Ankomst gransanger
06.05.2011 Ankomst gluttsnipe
23.03.2011 Ankomst ringdue
18.04.2011 Ankomst dvergfalk
08.05.2011 Ankomst hettemåke
14.04.2011 Ankomst rødvingetrost
22.04.2011 Ankomst smålom
11.04.2011 Ankomst rødstrupe
23.04.2011 Ankomst horndykker
14.04.2011 Ankomst sivspurv
03.05.2011 Ankomst grønnstilk
03.04.2011 Ankomst svarttrost
14.04.2011 Ankomst heipiplerke
13.04.2011 Ankomst enkeltbekkasin
06.05.2011 Ankomst fiskeørn
11.04.2011 Ankomst gråtrost
01.05.2011 Ankomst løvsanger
19.04.2011 Ankomst fiskemåke
09.04.2011 Ankomst trane
23.05.2011 Ankomst rødnebbterne
10.05.2011 Ankomst munk
23.04.2011 Ankomst skogsnipe
17.04.2011 Ankomst jernspurv
18.04.2011 Ankomst fjellvåk
 
Når kommer våren?
27.01.2013
Terje Bjerkan
Hølonda (Melhus, Trøndelag)
26.04.2012 Ankomst fiskeørn
06.05.2012 Ankomst gluttsnipe
14.04.2012 Ankomst linerle
28.04.2012 Ankomst låvesvale
21.03.2012 Ankomst bokfink
01.04.2012 Ankomst vipe
24.04.2012 Ankomst tjeld
09.06.2012 Ankomst gjøk
09.05.2012 Ankomst svarthvit fluesnapper
01.03.2012 Ankomst stær
23.03.2012 Ankomst ringdue
28.03.2012 Ankomst svarttrost
30.03.2012 Ankomst duetrost
10.04.2012 Ankomst trane
15.04.2012 Ankomst rødstrupe
19.04.2012 Ankomst gråtrost
09.05.2012 Ankomst enkeltbekkasin
11.04.2012 Ankomst rugde
14.04.2012 Ankomst storspove
30.03.2012 Ankomst rødvingetrost
14.04.2012 Ankomst sivspurv
19.04.2012 Ankomst måltrost
29.04.2012 Ankomst heipiplerke
16.04.2011 Ankomst tårnfalk
15.04.2012 Ankomst vandrefalk
17.04.2012 Ankomst gransanger
17.04.2012 Ankomst jernspurv
28.04.2012 Ankomst fjellvåk
14.04.2012 Ankomst dvergfalk
23.04.2012 Ankomst fiskemåke
26.04.2012 Ankomst hettemåke
22.04.2012 Ankomst smålom
25.04.2012 Ankomst horndykker
23.04.2012 Ankomst skogsnipe
30.04.2011 Ankomst trepiplerke
10.05.2012 Ankomst løvsanger
01.05.2011 Ankomst sandsvale
03.05.2011 Ankomst rødstilk
09.05.2012 Ankomst grønnstilk
20.05.2012 Ankomst munk
10.05.2011 Ankomst heilo
12.05.2011 Ankomst strandsnipe
22.05.2011 Ankomst gulsanger
23.05.2012 Ankomst rødnebbterne
 
Fugleliv langs kyst og vatn
14.04.2010
Kjell-Magne Ellingsen
Frebergsvika (Horten, Vestfold)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Når kommer våren?
29.04.2010
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
29.04.2010 Ankomst svarthvit fluesnapper
29.04.2010 Ankomst fiskeørn
 
Når kommer våren?
26.04.2009
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
26.04.2009 Ankomst trepiplerke
26.04.2009 Ankomst fiskeørn
25.04.2009 Første observasjon firfirsle
 
Dyreobservasjoner
29.09.2008
Sindre Molværsmyr
Valtjernstølen (Nord-Aurdal, Innlandet)
Bergand (Aythya marila)
Fjellvåk (Buteo lagopus)
Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Gjøk (Cuculus canorus)
Dvergfalk (Falco columbarius)
Bjørkefink (Fringilla montifringilla)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Dobbeltbekkasin (Gallinago media)
Fiskemåke (Larus canus)
Blåstrupe (Luscinia svecica)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
 
Når kommer våren?
24.04.2008
Johnny Leo Johansen
Onsøy (Fredrikstad, Østfold)
24.04.2008 Ankomst fiskeørn
Når kommer våren?
24.04.2008
Dag Audun Tesaker Tollaksen
Tesaker Gyland (Flekkefjord, Agder)
23.04.2008 Ankomst bjørkefink
23.04.2008 Ankomst fiskeørn
23.04.2008 Ankomst måltrost
24.04.2008 Ankomst gråtrost
24.04.2008 Ankomst rødvingetrost
 
Når kommer våren?
15.05.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
04.05.2007 Ankomst gransanger
03.05.2007 Ankomst munk
29.04.2007 Ankomst lappspurv
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst trane
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
01.05.2007 Ankomst rødstjert
 
Når kommer våren?
02.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
01.05.2007 Ankomst trane
01.05.2007 Ankomst tårnfalk
01.05.2007 Ankomst fiskeørn
01.05.2007 Ankomst kaie
 
Når kommer våren?
30.04.2006
NOF Hordaland
Tveitavatnet (Alver, Vestland)
28.04.2006 Ankomst fiskeørn
 
««første 16 - 30 av 40 siste»»