Miljolare.no

Orden: Pelikan- og hegrefugler (Pelecaniformes)

Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Svein Grimseid
Myntevikvegen 137 (Bergen, Vestland)
Gråspurv (25)
Svarttrost (18)
Stokkand (10)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Spettmeis (4)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Stær (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Hilde Steinnes
Hølenesveien 68 (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (5)
Kråke (5)
Kjøttmeis (4)
Rødstrupe (2)
Dompap (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Pilfink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
May Britt Øien
Sørnesjevegen 73 (Molde, Møre og Romsdal)
Grønnfink (40)
Siland (22)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Kvinand (8)
Gråhegre (6)
Ærfugl (6)
Gråsisik (4)
Havørn (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2024
Reidun Haugnes
Kyrkjebø, Hålandsfeltet (Høyanger, Vestland)
Grønnfink (15)
Dompap (9)
Blåmeis (2)
Grønnsisik (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Gråhegre (1)
Gråsisik (1)
Katt (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Småskogmus (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Frank Kåre Nilsen
Kuholmveien 4 (Vågan, Nordland)
Gråmåke (25)
Sidensvans (6)
Kråke (5)
Fiskemåke (3)
Gråtrost (3)
Kjøttmeis (2)
Svartbak (2)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2024
Harald Øien
Omagata 51 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Gråspurv (30)
Gråmåke (14)
Bydue (10)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Kjøttmeis (4)
Gråhegre (2)
Havørn (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Edin Petterson
Ytterstad (Lødingen, Nordland)
Gråsisik (35)
Stokkand (22)
Dompap (14)
Gråmåke (14)
Kjøttmeis (12)
Havørn (7)
Granmeis (5)
Grønnfink (5)
Markmus (5)
Sangsvane (5)
Blåmeis (4)
Stær (3)
Gråhegre (2)
Gråspurv (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Lirype (2)
Orrfugl (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Dvergfalk (1)
Gråspett (1)
Kongeørn (1)
Mink (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2024
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
Ærfugl (23)
Fjæreplytt (5)
Gråmåke (5)
Havelle (2)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2024
Unni R. Bjerke Gamst
Strandvegen, Tromsø sentrum (Tromsø, Troms)
Storskarv (5)
Ærfugl (3)
Fjæreplytt (1)
Gråhegre (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2024
Gørill Turøy Djuvsland
Sørbø (Sandnes, Rogaland)
Stær (25)
Gråspurv (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (10)
Kråke (10)
Kjøttmeis (8)
Skjære (7)
Ringdue (3)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2024
Oddvin Harald Hagen
Terråk (Bindal, Nordland)
Gråsisik (40)
Kråke (25)
Grønnfink (10)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Gråhegre (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Gråmåke (3)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Stokkand (2)
Svarttrost (2)
Grønnspett (1)
Stær (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
John Arne Nøst
Naust, Ytterøy (Levanger, Trøndelag)
Gråspurv (25)
Granmeis (10)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Dompap (4)
Ekorn (3)
Gråmåke (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Havørn (1)
Oter (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2024
Anne Helen Robberstad
Langøy (Stavanger, Rogaland)
Stokkand (40)
Kjøttmeis (15)
Svarttrost (15)
Kvinand (12)
Blåmeis (10)
Pilfink (10)
Ringdue (5)
Svartmeis (5)
Gråmåke (4)
Trekryper (4)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Spettmeis (3)
Knoppsvane (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svartbak (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Rugde (1)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
Olaf Jensen
Uskakalven 20 (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (7)
Ærfugl (6)
Svarttrost (5)
Svartmeis (4)
Gråspurv (3)
Ekorn (2)
Fiskemåke (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Toppskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2024
Frode Sørnes Olsen
Fjellsøymarka 38 (Brønnøy, Nordland)
Gråhegre (15)
Gulspurv (10)
Kjøttmeis (7)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Kråke (3)
Pilfink (1)
Svarttrost (1)
««første 16 - 30 av 1 495 siste»»