Miljolare.no

Orden: Codiales

Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødkluft (Polyides rotunda)
 
Livet i fjæra
05.09.2019
Frede Thorsheim
Espeland (Bergen, Vestland)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Tanglopper (Amphipoda)
Muslinger (Bivalvia)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Grønnsjøpiggsvin (Psammechinus miliaris)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Martaum (Chorda filum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Knivskjell (Solenidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
13.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Sandskjell (Mya)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
11.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sirkelskjell (Dosinia exoleta)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Flatøsters (Ostrea edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
24.05.2019
Ytrebygda skole
Sandholna (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Trollhummer (Munida)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Pollpryd (Codium fragile)
Pigghuder (Echinodermata)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Strandreke (Palaemon adspersus)
 
««første 16 - 30 av 78 siste»»