Miljolare.no

Art: Tarmgrønske (Ulva intestinalis)

Livet i fjæra
02.06.2020
Vollan skole
fuglvågen (Oppdal, Trøndelag)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
02.06.2020
Vollan skole
fuglvågen (Oppdal, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Måker (Laridae sp.)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
02.06.2020
Vollan skole
fuglvågen (Oppdal, Trøndelag)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
27.08.2019
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Dyreriket (Animalia)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
23.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Martaum (Chorda filum)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Snegler (Gastropoda)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Brunalgar (Phaeophyta)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Knivskjell (Solenidae)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
11.06.2019
Utheim skole
Kårvåg (Averøy, Møre og Romsdal)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Soppriket (Fungi)
Sjøpølser (Holothuroidea)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svamper (Porifera)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Knivskjell (Solenidae)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
01.10.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Butare (Alaria esculenta)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fingertare (Laminaria digitata)
Strandsnegler (Littorina)
Trollhummer (Munida)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Rødkluft (Polyides rotunda)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Livet i fjæra
30.09.2018
Randaberg videregående skole
mortenveien (Stavanger, Rogaland)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
28.08.2018
Skjold skule
Likvik, Skjold (Vindafjord, Rogaland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Rur (Balanidae)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Sagtang (Fucus serratus)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Livet i fjæra
14.06.2018
Bergen Kristne grunnskole
Melkeviken (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Fugler (Aves)
Moser (Bryophytes)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Krepsdyr (Crustacea)
Pyntekrabber (Hyas)
Slimmakk (Nemertini)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Karplanter (Tracheophytes)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
14.06.2018
Bergen Kristne grunnskole
Melkeviken (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Moser (Bryophytes)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Snøre-slekta (Chaetomorpha)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Slimmakk (Nemertini)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
Livet i fjæra
08.06.2018
Bergen Kristne grunnskole
Melkeviken (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
 
1-15 av 142 siste»»