Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

Når kommer våren?
02.08.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
31.07.2021 Blomstring blåknapp
23.07.2021 Blomstring rundsoldogg
 
Når kommer våren?
26.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.07.2021 Blomstring skogsvinerot
 
Når kommer våren?
23.07.2021
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
19.07.2021 Blomstring alpeturt
19.07.2021 Blomstring blåknapp
19.07.2021 Blomstring røsslyng
Når kommer våren?
23.07.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.06.2021 Blomstring bakkestjerne
 
Når kommer våren?
23.07.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.06.2021 Blomstring legeveronika
04.06.2021 Voksenstadiet åkerkjølsnegl
 
Når kommer våren?
23.07.2021
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
04.06.2021 Blomstring buskvikke
04.06.2021 Blomstring hvitmure
 
Planteregistreringer
22.07.2021
Karoline Fægri
Hellerudgrenda 125 (Oslo)
Frøplanter (Spermatophyte)
 
Planteregistreringer
21.07.2021
Karoline Fægri
Langøy (Øygarden, Vestland)
Fjærekoll (Armeria maritima)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Kvassdå (Galeopsis tetrahit)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Planteregistreringer
21.07.2021
Karoline Fægri
Langøy (Øygarden, Vestland)
Saltsiv (Juncus gerardii)
Strandstjerne (Tripolium pannonicum subsp. tripolium)
Planteregistreringer
21.07.2021
Karoline Fægri
Langøy (Øygarden, Vestland)
Blåtopp (Molinia caerulea)
Når kommer våren?
19.07.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
15.07.2021 Blomstring skjoldbærer
15.07.2021 Blomstring åkerdylle
 
Når kommer våren?
18.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
18.07.2021 Blomstring nyseryllik
17.07.2021 Blomstring røsslyng
 
Når kommer våren?
17.07.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.07.2021 Blomstring fagerfredløs
16.07.2021 Blomstring kvassdå
 
Når kommer våren?
16.07.2021
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
11.07.2021 Blomstring røsslyng
 
Når kommer våren?
15.07.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
02.06.2021 Voksenstadiet boakjølsnegl
03.06.2021 Blomstring kratthumleblom
01.06.2021 Blomstring sneglebelg
 
1 - 15 av 22 430 siste»»