Miljolare.no

Rike: Planteriket (Plantae)

Planteregistreringer
28.05.2023
Espen Engdal
Tyholt (Trondheim, Trøndelag)
Bjørk (Betula pubescens)
Furu (Pinus sylvestris)
Alperips (Ribes alpinum)
Solbær (Ribes nigrum)
Hagerips (Ribes rubrum)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Svensk asal (Sorbus intermedia)
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Charlotte Bakke
Frednes-Sundjordet (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
23.05.2023 Blomstring hestekastanje
23.05.2023 Blomstring syrin
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
27.05.2023 Blomstring hagerips
27.05.2023 Blomstring markjordbær
27.05.2023 Blomstring sibirkornell
27.05.2023 Blomstring solbær
27.05.2023 Blomstring storkonvall
 
Fenologi
27.05.2023
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Ask (Fraxinus excelsior)
 
Fenologi
27.05.2023
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Hegg (Prunus padus)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
26.05.2023 Blomstring gåsemure
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
27.05.2023 Blomstring hårsveve
27.05.2023 Blomstring krattmjølke
27.05.2023 Voksenstadiet liljebille
27.05.2023 Blomstring rødkløver
27.05.2023 Blomstring tiriltunge
27.05.2023 Blomstring marikåpe
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.05.2023 Blomstring rødkløver
27.05.2023 Blomstring skrubbær
27.05.2023 Blomstring tyttebær
 
Når kommer våren?
27.05.2023
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
26.05.2023 Blomstring eple
24.05.2023 Blomstring syrin
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Charlotte Bakke
Bjørkedalen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
21.05.2023 Blomstring bekkeblom
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.05.2023 Blomstring hvitkløver
22.05.2023 Bladsprett (musøre) osp
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2023 Blomstring stemorsblom
26.05.2023 Blomstring strandsmelle
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.05.2023 Blomstring hvitlyng
26.05.2023 Blomstring rogn
26.05.2023 Blomstring rosenrot
26.05.2023 Blomstring skogkarse
26.05.2023 Blomstring skogstjerneblom
26.05.2023 Blomstring småsyre
26.05.2023 Blomstring myrull
 
Når kommer våren?
26.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
21.05.2023 Blomstring åkersennep
23.05.2023 Blomstring engforglemmegei
 
Fremmede arter
24.05.2023
Setesdal Videregåande skule avd Hornnes
Dåsnes (Evje og Hornnes, Agder)
Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
1 - 15 av 24 598 siste»»