Miljolare.no

Slekt: Salamandrer (Triturus)

Smådyr i ferskvatn
27.09.2022
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Dronefluer (Eristalis)
Øyenstikkere (Odonata)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Amfibium og krypdyr
18.05.2022
Borgen barneskole
Tjernsparken Øya (Sarpsborg, Viken)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Når kommer våren?
24.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
23.05.2022 Blomstring blokkebær
24.05.2022 Blomstring hagelupin
24.05.2022 Blomstring hvitlyng
23.05.2022 Blomstring myrklegg
24.05.2022 Første observasjon småsalamander
23.05.2022 Voksenstadiet øyenstikkere
23.05.2022 Voksenstadiet gullbasser
23.05.2022 Voksenstadiet libeller
 
Når kommer våren?
18.04.2022
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
18.04.2022 Første observasjon småsalamander
 
Amfibium og krypdyr
03.08.2021
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Når kommer våren?
20.04.2021
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
20.04.2021 Første observasjon småsalamander
 
Når kommer våren?
23.04.2020
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
20.04.2020 Første observasjon småsalamander
 
Smådyr i ferskvatn
03.09.2019
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
05.06.2019
Harestua skole
Sverigetjern (Lunner, Viken)
Midd (Acari)
Vanlig dammusling (Anodonta anatina)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Stor vannkalv (Dytiscus marginalis)
Innsjøduskgjelledøgnflue (Ephemera vulgata)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Amfibium og krypdyr
13.05.2019
Tomas Jørgensen
Haukåstoppen (Drammen, Viken)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Når kommer våren?
19.04.2019
Torhild Lode
Rakkestad, i prestegårdsfeltet (Rakkestad, Viken)
19.04.2019 Første observasjon småsalamander
19.04.2019 Blomstring hvitveis
 
Amfibium og krypdyr
23.05.2018
Sveberg skole
Aeshnahølet (Malvik, Trøndelag)
Storsalamander (Triturus cristatus)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Amfibium og krypdyr
23.05.2018
Sveberg skole
Stidam-Vest (Malvik, Trøndelag)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Amfibium og krypdyr
23.05.2018
Sveberg skole
Vollsvannet (Malvik, Trøndelag)
Storsalamander (Triturus cristatus)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
 
Når kommer våren?
26.03.2018
Michael Heim
Herumveien 33, Ås (Ås, Viken)
07.04.2018 Ankomst rødvingetrost
26.03.2018 Ankomst bokfink
25.03.2018 Voksenstadiet neslesommerfugl
08.04.2018 Ankomst grågås
11.04.2018 Sang for første gang jernspurv
11.04.2018 Ankomst jernspurv
12.04.2018 Voksenstadiet honningbie
14.04.2018 Ankomst måltrost
13.04.2018 Voksenstadiet sitronsommerfugl
20.04.2018 Ankomst linerle
20.04.2018 Første observasjon småsalamander
 
1 - 15 av 130 siste»»