Miljolare.no

Orden: Karpefisker (Cypriniformes)

Dyreobservasjoner
29.08.2017
Greåker videregående
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Karpefamilien (Cyprinidae)
 
Dyreobservasjoner
29.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Viken)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Karpefamilien (Cyprinidae)
Vannløpere (Gerridae)
Meitemark (Lumbricidae)
Skjære (Pica pica)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
 
Fisk i ferskvatn
14.05.2014
Borge ungdomsskole
vollgravene gamlebyen (Fredrikstad, Viken)
Karuss (Carassius carassius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Mort (Rutilus rutilus)
 
Fisk i ferskvatn
13.05.2014
Borge ungdomsskole
vollgravene gamlebyen (Fredrikstad, Viken)
Laue (Alburnus alburnus)
Karuss (Carassius carassius)
Mort (Rutilus rutilus)
 
Fisk i ferskvatn
07.01.2014
Borge ungdomsskole
vollgravene gamlebyen (Fredrikstad, Viken)
Hork (Acerina cernua)
Laue (Alburnus alburnus)
Ål (Anguilla anguilla)
Karuss (Carassius carassius)
Abbor (Perca fluviatilis)
 
Fisk i ferskvatn
03.11.2013
Borge ungdomsskole
vollgravene gamlebyen (Fredrikstad, Viken)
Abbor (Perca fluviatilis)
Mort (Rutilus rutilus)
 
Fisk i ferskvatn
07.10.2013
Borge ungdomsskole
vollgravene gamlebyen (Fredrikstad, Viken)
Karuss (Carassius carassius)
Abbor (Perca fluviatilis)
 
Dafniejakten
19.09.2013
Son skole
Bjørnedammen (Vestby, Viken)
(Bjørnedammen)
Libeller (Anisoptera)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannlopper (Cladocera)
Buksvømmere (Corixidae)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Ertemusling (Pisidium sp.)
Mort (Rutilus rutilus)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
Dafniejakten
29.08.2013
Kråkstad skole
Kråkstad (Nordre Follo, Viken)
(Pumpehusdammen)
Midd (Acari)
Fjærmygg (Chironomidae)
Buksvømmere (Corixidae)
Stikkemygg (Culicidae)
Cyclopoida indet.
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Dafniejakten
17.06.2013
Lusetjern skole
Søndre Aas gård, Holmlia (Oslo)
Karuss (Carassius carassius)
Haustlibeller (Sympetrum)
 
Fisk i ferskvatn
12.06.2013
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Sik (Coregonus lavaretus)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
 
Fisk i ferskvatn
13.06.2013
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Viken)
Gjedde (Esox lucius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
 
Fisk i ferskvatn
21.09.2012
Fredheim skole
Grunningen (Gran, Innlandet)
Karuss (Carassius carassius)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
 
Fisk i ferskvatn
20.09.2012
Kvitsund gymnas AS
Sundkilen (Kviteseid, Vestfold og Telemark)
Sik (Coregonus lavaretus)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
 
Fisk i ferskvatn
20.09.2012
Kvitsund gymnas AS
Sundkilen (Kviteseid, Vestfold og Telemark)
Sik (Coregonus lavaretus)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørekyt (Phoxinus phoxinus)
Ørret (Salmo trutta)
 
1 - 15 av 131 siste»»