Miljolare.no

Klasse: Fåbørstemark (Oligochaeta)

Meitemark
07.09.2023
Austrått skole
Austrått (Sandnes, Rogaland)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Rosameitemark (Aporrectodea rosea)
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Meitemark (Lumbricidae)
Skogmeitemark (Lumbricus rubellus)
Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Meitemark
05.09.2023
Austrått skole
Austrått (Sandnes, Rogaland)
Rosameitemark (Aporrectodea rosea)
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Meitemark (Lumbricidae)
Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Meitemark
05.09.2023
Austrått skole
Austrått (Sandnes, Rogaland)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Kompostmeitemark (Eisenia andrei/fetida)
Meitemark (Lumbricidae)
Skogmeitemark (Lumbricus rubellus)
Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
Smådyr som lever på bakken
06.09.2023
Forsand skule
Haukalivatnet, sør (Sandnes, Rogaland)
Edderkopper (Araneae)
Skolopendere (Chilopoda)
Snegler (Gastropoda)
Sommerfugler (Lepidoptera)
Meitemark (Lumbricidae)
 
Planteregistreringer
06.09.2022
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Kristtornfamilien (Aquifoliaceae)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Hasselslekta (Corylus)
Geittelg (Dryopteris dilatata)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Ask (Fraxinus excelsior)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Bjørnemoser (Polytrichum)
Hegg (Prunus padus)
Sommereik (Quercus robur)
Bringebær (Rubus idaeus)
Rogn (Sorbus aucuparia)
 
Meitemark
07.06.2022
Randaberg videregående skole
Grødemveien 70 (Randaberg, Rogaland)
Meitemark (Lumbricidae)
Blåmeitemark (Octolasion cyaneum)
Meitemark
07.06.2022
Randaberg videregående skole
Grødemveien 70 (Randaberg, Rogaland)
Gråmeitemark (Aporrectodea caliginosa)
Langmeitemark (Aporrectodea longa)
Meitemark (Lumbricidae)
Meitemark
23.05.2022
Tove Olsen
Storvik (Åfjord, Trøndelag)
Meitemark (Lumbricidae)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
 
Livet i fjæra
22.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Nøttesnutebille (Curculio nucum)
Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Planteregistreringer
03.09.2021
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
Meitemark (Lumbricidae)
Krypgjøkesyre (Oxalis corniculata)
 
Livet i fjæra
15.09.2021
Mosterøy skole
Dysjalandsvågen (Stavanger, Rogaland)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Mosemeitemark (Dendrobaena octaedra)
 
Dyreobservasjoner
23.09.2020
Richard Wollum
Direktør Poulsonsgate 11 (Strand, Rogaland)
Stormeitemark (Lumbricus terrestris)
 
Livet i fjæra
11.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Beinfisk (Actinopterygii)
Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Pollpryd (Codium fragile)
Strandsnegler (Littorina)
Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Svamper (Porifera)
Svømmekrabber (Portunidae)
Livet i fjæra
08.06.2020
Sandgotna skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Fugler (Aves)
Rur (Balanidae)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Brennmaneter (Cyaniidae)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Eremittkreps (Paguridae)
Strandreke (Palaemon adspersus)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Svømmekrabber (Portunidae)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Livet i fjæra
23.08.2019
Steinerskolen på Rotvoll
Rotvoll/Leangen fjæra (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Glassmanet (Aurelia aurita)
Fugler (Aves)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Strandsnegler (Littorina)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
1 - 15 av 1 207 siste»»