Miljolare.no

:

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Krabber (Brachyura indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Beinfisk (Actinopterygii indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Lofamilien (Charadriidae indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Rød brennmanet (Cyanea capillata)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Glassmanet (Aurelia aurita)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Rur (Balanidae indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Purpursnegl (Nucella lapillus)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Strandsnegler (Littorina sp.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blåskjell (Mytilus edulis)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Kamskjell (Pectinidae indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Bløtdyr (Mollusca indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Krabber (Brachyura indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Sjøstjerner (Asteroidea indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Rødalger (Rhodophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Grønnalger (Chlorophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blæretang (Fucus vesiculosus)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Grisetang (Ascophyllum nodosum)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Japansk drivtang (Sargassum muticum)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Tare (Laminaria sp.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blæretang (Fucus vesiculosus)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Grisetang (Ascophyllum nodosum)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Japansk drivtang (Sargassum muticum)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Grønnalger (Chlorophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Strandsnegler (Littorina sp.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blåskjell (Mytilus edulis)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Krabber (Brachyura indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Beinfisk (Actinopterygii indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Rød brennmanet (Cyanea capillata)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Fjæremark (Arenicola marina)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Rur (Balanidae indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Strandsnegler (Littorina sp.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blåskjell (Mytilus edulis)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Krabber (Brachyura indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Sjøstjerner (Asteroidea indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Kongsnegl (Buccinum undatum)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Rødalger (Rhodophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Grønnalger (Chlorophyta indet.)19.09.200019.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Rødalger (Rhodophyta indet.)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Brunalgar (Phaeophyta indet.)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blæretang (Fucus vesiculosus)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Tare (Laminaria sp.)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark) 
Blæretang (Fucus vesiculosus)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)Artsdatabanken logo
Grønnalger (Chlorophyta indet.)20.09.200005.09.2000Rødskjær (Larvik, Vestfold og Telemark)