Miljolare.no

Art: Dvergsnipe (Calidris minuta)

Dvergsnipe (Calidris minuta)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Dvergsnipa hekker fra Sibir og vestover. I Norge finner vi den kun i Finnmark, der den er en sparsom hekkefugl.

Leveområde: Den legger sine reir oftest i relativt tørre habitat, opp mot tregrensa. Næringssøket under hekketiden foregår i små grunne vannansamlinger. Her finner de insekter og bløtdyr.

Forflytning: Man kan se arten i relativt store antall på høsttrekket, mer fåtallig om våren. Som mange av sine slektninger foretrekker dvergsnipa sand-, og mudderstrender under trekket. Høsttrekket har sin topp i september, og om våren kan man se den i mai.

Engelsk navn: Little Stint

Lyd:

Lyd fra dvergsnipe
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt      Calidris
Art       Dvergsnipe (Calidris minuta)