Miljolare.no

Art (sp.): Nitzschia sp.

Enkle celler, bentisk eller planktonisk, vanligvis frittlevende. Finnes i de fleste vannforekomster, også i fuktig jord. Spesielt vanlig i næringsrike vann, og tolerant for forurensning og høyt nitrogeninnhold. Mange arter i slekten.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Kiselalger (Bacillariophyta)
Klasse  Kiselalger (Bacillariophyceae)
Orden   Pennales
Underorden    Biraphidineae
Familie     Nitzschiaceae
Slekt      Nitzschia
Art (sp.)       Nitzschia sp.