Miljolare.no

Klasse: Kiselalger (Bacillariophyceae)

Kiselalgene har skall laget av kisel, SiO 2. De har sin hovedutbredelse i marint miljø. Det er kiselalgene som hver vår danner algeoppblomstringen i norske kystfarvann, og de regnes som en av de viktigste produsentene i sjøen. I ferskvann har de langt mindre betydning. Kiselalgene deles i to grupper ette formen på skallet; runde (sentriske) og avlange (pennate).

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Kiselalger (Bacillariophyta)
Klasse  Kiselalger (Bacillariophyceae)
Orden   Centrales
Underorden    Biddulphiineae
Underorden    Coscinodiscineae
Underorden    Rhizosoleniineae
Orden   Pennales
Slekt    Amphiprora
Slekt    Amphora
Underorden    Araphidinae
Slekt    Asterionella
Underorden    Biraphidineae
Slekt    Diatoma
Underorden    Raphidoidineae