Miljolare.no

Art: Tromsøpalme (Heracleum persicum)

Tromsøpalme (Heracleum persicum)
Opphavsrett: Olaug Vetti Kvam

Kjennetegn: Tromsøpalmen kan bli 2-4 meter høy. Den har en rett hul stengel som kan bli opptil 5 cm tykk, nedre del er ofte jevnt rød. Stengelen har finnete stengelblader og utgreininger med små skjermer. Hovedskjermen kan bli opptil 0,5 m i diameter, hvite blomster. Plantesaften kan virke irriterende på huden, og i forbindelse med sollys kan den gi brannskader.

Voksested: Tromsøpalmen trives godt på en rekke ulike vekststeder som for eksempel beitemark, strandkanter, veikanter, skråninger og skogkanter.

Utbredelse: Tromsøpalmen ble introdusert til Norge som prydplante til Alta i 1836, og senere til Tromsø. Den er nå i ferd med å spre seg til store deler av landet fra nord til sør.

Forvekslingsarter: Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)

Fremmedartslista 2023: Svært høy risiko

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Skjermplantefamilien (Apiaceae)
Slekt      Bjørnekjeksslekta (Heracleum)
Art       Tromsøpalme (Heracleum persicum)