Miljolare.no

Art: Trachelipus rathkei

Maksimum lengde: 15 mm.

Hode: Pannepartiet svakt konvekst. Vinkelen mellom pannepartiet og pannelappene er slak og avrundet.

Antenner: Omtrent like lange som 1/3 av kroppslengden. Flagellum består av to ledd.

Øyne: Store, sorte, består av tallrike småøyne. Plassert godt ut på hodets sider og strekker seg skrått fremover mot pannelappenes indre kant.

Forkroppens ryggside: Bakkanten av de to første leddene danner en sterkt buet linje.

Bakkroppens bukside: Samtlige bakkroppsben er plateformete, synlige og klart adskilte. Yttergrenene på alle fem parene har hvite/gjennomskinnelige felt på ytre halvdel. Indre halvdel er ensfarget.

Pseudotrakéer: 5 par.

Telson: Tilnærmet trekantet, smalere enn bakkroppen. Glatt, ingen legdegrop på bakre del.

Uropoder: Yttergrener lengre og bredere enn innergrener. Yttergrenenes ytterkant tydelig konveks.

Kroppsfarge: Brun til svartbrun med fargetegninger i lysere grått til orange, ofte arrangert i tre lengdestriper.

Levesett: Vanligst på gressmark og eng, søppelplasser, i steingarder, grustak eller under trebiter, relativt sjelden i skog.

Kommentar: Kan ved første øyekast forveksles med Porcellio scaber, men T. rathkei har 5 par pseudotrakéer, mens P. scaber har 2 par. I tillegg er bakkanten av de to første leddene på forkroppen langt sterkere buet hoa T. rathkei, og yttersiden av uropodenes yttergrenene er mer konveks enn hos P. scaber. Kan også forveksles med den sjeldne skogsarten Trachelipus ratzeburgi som er omtrent like stor, med gråaktig eller brun farge. Hos T. ratzeburgi er øynene mindre, og vinkelen mellom pannepartiet og pannelappene er skarp. Pannepartiet er sterkt konvekst.

Forvekslingsarter: Kjellerskrukketroll (Porcellio scaber)

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Storkreps (Malacostraca)
Orden    Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie     Trachelipodidae
Slekt      Trachelipus
Art       Trachelipus rathkei