Miljolare.no

Art: Kjellerskrukketroll (Porcellio scaber)

Kjellerskrukketroll (Porcellio scaber)
Opphavsrett: Narve Brattenborg

Kalles gjerne også Vanlig skrukketroll. Dette er et landlevende dyr som trenger et fuktig habitat fordi det puster med gjeller. Skrukketrollene Oniscus asellus og Porcellio scaber (Kjellerskrukketroll) er de vanligste landlevende artene i Norge, og finnes gjerne blandt dødt løv, under rotnende trær osv. De kan skilles på at kjellerskrukketrollet er ensfarget grå, mens myrskrukketrollet har lysere partier nær ytterranden av kroppen, og gjerne har to rader med gulaktige prikker. Dette er et landlevende dyr som trenger et fuktig habitat fordi det puster med gjeller, men er mer
tørketolerant enn murskrukketrollet.

Maksimum lengde: 17 mm.

Hode: Bakre del skjult under første forkroppsledds fremkant. Pannepartiet med avrundet tilspissning. Pannelapper tilnærmet halvsirkelformet.

Antenner: Omtrent like lange som 1/3 av kroppslengden. Flagellum med to klart adskilte ledd.

Øyne: Store, sorte, sammensatt av tallrike småøyne. Sett fra dyrets ryggside strekker de seg fra hodets kant og skrått frem mot pannelappenes midtlinjer.

Forkroppens ryggside: Bakkanten av de to første leddene danner en rett eller svakt buet linje.

Bakkroppens bukside: Samtlige bakkroppsben er plateformete, synlige og klart adskilte. De to første parenes yttergrener har hvite/gjennomskinnelige felt på ytre halvdel. Indre halvdel og de resterende av benparene på bakkroppen er ensfargete.

Pseudotrakéer: 2 par.

Telson: Langt smalere enn bakkroppen, halvsirkelformet med bakre ende utdratt i spiss trekant. Midt på telson finnes en langsgående grop.

Uropoder: Yttergrener kraftige, lett synlige, ytterkantene tilnærmet rette. Innergrener korte og smale.

Kroppsfarge/form: Matt mørkegrå, få/ingen flekker eller fargetegninger. Hode og ryggside med spredte vorter. Kroppsform bredt oval.

Levesett: Norges vanligste art. Finnes i råtne trestubber, under sten og nedfallsgrener, i hager, mursprekker, kjellere og komposthauger. Er langt mer tørketålende enn O. asellus. Spiser råtne plantedeler, alger, bakterier, sopp og åtsler.

Kommentar: I Norge finnes det to arter til av slekten Porcellio, disse kan forveksles med P. scaber.P. spinicornis (maks. lengde 12 mm): Innskjæringen mellom pannelobene og pannepartiet danner en skarp vinkel. Pannelobene er tilspisset. Finnes på kalkrike, tørre og varme steder, stenpartier, murer og bygninger. P. dilatatus (maks. lengde 15 mm): Pannelobene rett avskåret i fremkant. Telson tungeformet, bredere enn hos P. scaber og P. spinicornis og nesten rett avskåret bakerst. Innført art som er ganske sjelden, finnes i nærheten av menneskeboliger.

Engelsk navn: Common Rough Woodlouse

Forvekslingsarter: Trachelipus rathkei

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Storkreps (Malacostraca)
Orden    Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Familie     Porcellionidae
Slekt      Porcellio
Art       Kjellerskrukketroll (Porcellio scaber)