Miljolare.no

Art: Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)

Kjennetegn: Sjøsivaks er en opptil flere meter høy plante med glatte, trinne og bladløse mørkegrønne strå. I spissen sitter et stort duskformet aks. Småaksene har rødbrune og glatte dekkskjell. Planten kan gå ut til 2-2.5m dyp.

Leveområde: Finnes helst ved noe næringsrikt vann.

Utbredelse: Sjøsivaks finnes nord til Nordland.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Sjøsivaksslekta (Schoenoplectus)
Art       Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)