Miljolare.no

Art: Dvergspett (Dendrocopos minor)

Kjennetegn: Dvergspetten er vår minste hakkespett. Som hos de fleste andre svart-hvite hakkespettartene er hunnen svart på issen, mens hannen er rød.

Utbredelse: Til tross for at den er rimelig fåtallig over det meste av landet, er den mest tallrik i Sør-Norge, og avtar kraftig i antall nordover i landet.

Habitat: Løvskog er foretrukket habitat, men den opptrer også i blandingskog helt opp til skoggrensa.

Forflytninger: Dvergspetten er stort sett en standfugl, men noen år forekommer en viss bevegelse. Dette kan muligens dreie seg om nordlige hekkefugler. Om vinteren kan man også være heldig å få arten for foringsplasser der spekk eller talg er lagt ut.

Hekkebiologi: Hekkesesongen starter i april, men de fleste legger ikke egg før i mai og tildels juni. Eggene ruges bare i en og en halv uke, og ungene forlater reirhullet etter tre uker.

Engelsk navn: Lesser Spotted Woodpecker

Forvekslingsarter: Flaggspett (Dendrocopos major), Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos)

Lyd:

Lyd fra dvergspett
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Spettefugler (Piciformes)
Familie     Spettefamilien (Picidae)
Slekt      Dendrocopos
Art       Dvergspett (Dendrocopos minor)