Miljolare.no

Art: Rødskogsnegl (Arion rufus)

Rødskogsnegl (Arion rufus)
Opphavsrett: Bjarne Meidell

Denne arten ble tidligere regnet som en rødlig fargemorf av svart skogsnegl (Arion ater), men blir nå regnet som egen art. Bildet viser også en svart skogsnegl for sammenligning. I forhold til den svært like iberiaskogsneglen (Arion luscitanicus) er den mer intens rød, og ikke så brun. For å bestemme intermediære individer må man åpne dyret og se på indre organer.
Rød skogsnegl ble funnet uten for Selbu i Sør-Trønderlag i Juli 2008 for første gang i Norge siden 1890 årene. Arten er vanlig i deler av Sverige og Danmark.

Engelsk navn: European red slug

Svartelistestatus: Høy risiko

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Orden   Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden    Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie     Skogsnegler (Arionidae)
Slekt      Arion
Art       Rødskogsnegl (Arion rufus)