Miljolare.no

Art: Brunskogsnegl (Arion vulgaris)

Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Arten er vanligvis rødbrun. Lengden på voksne individer kan variere, men ligger gjerne et sted mellom sju og 15 cm. Unge individer har mørke lengdebånd på kappen og kroppssidene. Hodet og tentaklene er mørke, og slimet er gulrødt.

Norsk forekomst: Brunskogsneglen er en relativt ny art i Norge. I løpet av siste halvdel av 1900-tallet har arten spredt seg nordover i Europa med menneskelig hjelp, først og fremst med importert jord og plantemateriale. Den har sin naturlige utbredelse i det sørlige Frankrike og på den iberiske halvøy. Så seint som i 1988 ble den for første gang påvist i Norge. I dag finnes den utbredt langs kysten fra svenskegrensa i sør og nordover til Trondheimsfjorden.

Livssyklus: Brunskogsneglen har ettårig livssyklus der eggene legges om sommeren og høsten og de voksne sneglene dør før vinteren. Milde og fuktige vintre har gitt sneglen optimale forplantnings- og leveforhold de siste åra (stor unge- og eggoverlevelse).

Annet: Sneglene forårsaker store skader på blant annet på grønnsaker, korn, poteter, prydplanter m.m. Som nykommer i den norske faunaen har arten få naturlige fiender. Når man vet at hvert individ kan produsere opptil 400 egg årlig, kan bestanden eksplodere i “gode” år.

Andre navn: brunsnegl, iberiaskogsnegl, iberiasnegl, mordersnegl

Engelsk navn: Spanish Slug

Forvekslingsarter: Oransjeskogsnegl (Arion fuscus), Rødskogsnegl (Arion rufus), Svartskogsnegl (Arion ater)

Fremmedartslista 2023: Svært høy risiko

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Bløtdyr (Mollusca)
Klasse  Snegler (Gastropoda)
Orden   Lungesnegler (Pulmonata)
Underorden    Terrestre snegler (Stylommatophora)
Familie     Skogsnegler (Arionidae)
Slekt      Arion
Art       Brunskogsnegl (Arion vulgaris)