Miljolare.no

Art: Kornkråke (Corvus frugilegus)

Kornkråke (Corvus frugilegus)
Opphavsrett: Roar Solheim

Kjennetegn: Helsvart fugl med blåaktig metallglans i fjærdrakta. Skilles fra ravn på at den er på størrelse med en kråke (altså betraktelig minre enn ravn), smale vinger og et spinklere nebb. De voksne fuglene har dessuten er grått og fjærløst parti ved nebbrota.

Habitat: Er hos oss sterkt knyttet til kulturmark og jordbruksområder.

Utbredelse: Kornkråka er utbredt over store deler av Eurasia. Hos oss finnes den kun hekkende ved Trondheim og i Mjøstraktene. Tidligere var det også en liten koloni i Rogaland. Den norske hekkebestanden ble i 1994 (Norsk Fugleatlas) anslått til å ligge på et sted mellom 500 og 700 par.

Forflytninger: Utenfor hekkesesongen kan kornkråka bli funnet langt borte fra hekkekoloniene. Den er til en viss grad en trekkfugl som overvintrer blant annet på de Britiske øyer og i Mellom-Europa. De trekkende fuglene forlater landet fra september til november, og kommer tilbake i mars og april.

Næring: Spiser korn og andre frø, men tar også gjerne mark, insekter og små pattedyr. Forekommer på åpne søppelplasser sammen andre kråkefugler.

Hekkebiologi: Hekkesesongen starter allerede i mars, og egglegging foregår i april. Eggene ruges i rundt tre uker, men ungene flyger ut etter fire nye uker. Kornkråka hekker i kolonier. I Norge har det vært opptil 100 par i den største kolonien, mens det på Kontinentet har blitt registrert kolonier med mer enn 1000 par!

Engelsk navn: Rook

Forvekslingsarter: Ravn (Corvus corax), Svartkråke (Corvus corone)

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra kornkråke
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Spurvefugler (Passeriformes)
Familie     Kråkefamilien (Corvidae)
Slekt      Corvus
Art       Kornkråke (Corvus frugilegus)