Miljolare.no

Art: Grønnstilk (Tringa glareola)

Grønnstilk (Tringa glareola)
Opphavsrett: Roar Solheim

Grønnstilken er i Norge en utpreget innlandsfugl, som vi helst finner hekkende i høyereliggende strøk. Den norske bestanden finnes hovedsaklig i indre og høyereliggende deler av Sør-Norge, og i Finnmark. Som sin nære slektning skogsnipa, kan grønnstilken hekke i gamle reir i trær, men det er vanligst å finne reir på bakken. Områder i bjørke- og vierregionen, med omkringliggende myrer, er de mest brukte hekkebiotoper. Næringssøket foregår på oversvømte myrer og områder med muddergrunn. Her finner de godsaker som forskjellige insekter og deres larver. Er oftest å se under trekket ved ferskvann, men også til en viss grad ved saltvann. Den overvintrer i innlandet sør for Sahara. Fuglene forlater oss fra juni til august, og kommer tilbake i april-mai.

Engelsk navn: Wood Sandpiper

Lyd:


Lyd fra grønnstilk © Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)
Familie     Snipefamilien (Scolopacidae)
Slekt      Tringa
Art       Grønnstilk (Tringa glareola)