Miljolare.no

Art: Moselyng (Harrimanella hypnoides)

Moselyng (Harrimanella hypnoides)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Moselyng er en liten krypende lyngplante med relativt store hvite blomster. Navnet har den fått fordi bladene er så små og tynne at de minner om moseblader.
Den vokser gjerne litt fuktig ved snøleier og bekkekanter. Siden den er så liten av vekst tåler den dårlig konkuranse og finnes derfor bare i høyfjellet.

Rødlistestatus (2021): Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt      Moselyngslekta (Harrimanella)
Art       Moselyng (Harrimanella hypnoides)