Miljolare.no

Art: Skeletonema costatum

Skeletonema costatum

Skeletonema costatum (diameter 2-21 my) regnes for å være en av de vanligste forekommende kiselalger i våre kystfarvann.
Vi ser alltid cellene fra siden, men sett fra bunn/lokk-siden er cellen rund og kiselstavene stikker ut langs periferien (tilhører de sentriske kiselalgene). Kiselstaver går fra lokk i en celle til bunnen i neste og dermed oppstår kjeder.

De lange kjedene gjør at overflaten øker og algen lettere holder seg flytende i sjøen og dermed
forblir den lenger i den lyssonen.
Delingshastigheten er stor, i laboratorier er det påvist opptil 2 delinger i døgnet under gunstige forhold. Dette kan forklare den enorme biomasseøkningen som finner sted under våropp- blomstringen. Betingelsene er at næringsstoffer, iberegnet kisel, må være til stede sammen med gode lys og temperaturforhold som gir stabil vannmasse.

Systematikk:

RikeDet gule riket (Chromista)
Rekke Kiselalger (Bacillariophyta)
Klasse  Kiselalger (Bacillariophyceae)
Orden   Centrales
Underorden    Coscinodiscineae
Familie     Thalassiosiraceae
Slekt      Skeletonema
Art       Skeletonema costatum