Miljolare.no

Art: Snøugle (Bubo scandiacus)

Snøugle (Bubo scandiacus)
Opphavsrett: Roar Solheim

Kjennetegn: Snøugla er helt karakteristisk med sin store størrelse og hvite grunnfarge. Hannen er nesten helt hvit, mens hunnen og ungfuglene er pepret med svarte flekker.

Utbredelse: Arten er sirkumpolar i Arktis. Tidligere var den en relativt vanlig hekkefugl i den norske fjellheimen, og var tallrik i år med gode smågnagerforekomster. Nå er antall hekkende fugler liten i Norge, og den synes å ha forsvunnet helt fra de tradisjonelle hekkeområdene i Sør-Norge. I dag hekker den i første rekke i Finnmark, men antallet varierer i takt med næringstilgangen (smågnagere).

Forflytninger: Snøuglene vandrer mye. Fugler som har hekket i Norge et år kan oppholde seg i Sibir et annet. Artens bevegelser og valg av hekkeplass styres av smågnagerforekomsten.

Engelsk navn: Snowy Owl

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet

Lyd:

Lyd fra snøugle
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Ugler (Strigiformes)
Familie     Uglefamilien (Strigidae)
Slekt      Bubo
Art       Snøugle (Bubo scandiacus)