Miljolare.no

Art: Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)

Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)
Opphavsrett: Odd Johan Berland

Kjennetegn: En brun fugl som har små hvite flekker. Den har et langt, svart og kraftig nebb. Undergumpen er hvit, og stjerten har et hvitt endebånd. Både størrelse og fluktmåte minner om nøtteskrike, men nøttekråka har kortere stjert.

Habitat: Virker å være nært knyttet til forekomster av hassel i Norge. Etter invasjoner av den østlige underarten har man også funnet den i forbindelse med forekomster av sembrafuru.

Utbredelse: Den tradisjonelle norske underarten finnes hekkende på Sørøstlandet og på Vestlandet. Begge områder har gode forekomster av hassel. Etter storinvasjonen av østlige nøttekråker i 1994/1995 har den også etablert en liten hekkebestand i Trøndelag. Her oppe i forbindelse med sembrafuruforekomster.

Forflytninger: Vanligvis en stasjonær art gjennom året. Ved dårlig frøsetting på hhv. hassel eller sembrafuru kan fugler vandre bort fra sitt normale utbredelsesområde. Spesielt de østlige nøttekråkene foretar med ujevne mellomrom store utvandringer.

Næring: Dette er en næringsspesialist. De vestlige fuglene hamstrer hasselnøtter, mens de østlige samler frø fra sembrafuru. De spiser også insekter og andre evertebrater. Hamstrete nøtter og frø utgjør mye av næringen til reirungene deres.

Hekkebiologi: Nøttekråka er en monogam art som muligens er tro mot sin partner gjennom hele livet. I mars og april bygges et omfattende reir med god islolasjon i løpet av knappe to uker. Tre til fem egg ruges i 18 dager, mens ungene ikke flyger ut av reiret før etter tre nye uker.

Engelsk navn: Nutcracker

Lyd:

Lyd fra nøttekråke
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Spurvefugler (Passeriformes)
Familie     Kråkefamilien (Corvidae)
Slekt      Nucifraga
Art       Nøttekråke (Nucifraga caryocatactes)