Miljolare.no

Art: Sumpsiv (Juncus bulbosus)

Sumpsiv (Juncus bulbosus)

Krypsiv har lange (3-20 cm) og trådsmale blad som danner en stor, uryddig rosett. Dette er den av vannplantene som minner mest om et “vanlig” gress. Vannformen, som oftest er uten blomster, kan bli flere meter lange og utvikle kjedeformete skudd, særlig i forsurete og kalkete innsjøer, hvor de tilslutt kan danne overflatematter. Krypsiv finnes nord til Troms, helst i næringsfattige, sure innsjøer.

Andre navn: krypsiv

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Sivfamilien (Juncaceae)
Slekt      Sivslekta (Juncus)
Art       Sumpsiv (Juncus bulbosus)
Underart        Dysiv (Juncus bulbosus subsp. kochii)
Underart        Krypsiv (Juncus bulbosus subsp. bulbosus)